.footer { background-color: #f1f1f1; padding: 10px; text-align: center; }


CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA
RO                                                           ANUNȚURI                                                           EN


AN U N Ț

Anunț privind începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al
Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

Publicat:15.09.2021
Vizualizare Document

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii

pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

Publicat:15.09.2021

Vizualizare Document
Semnarea Contractului de Finantare pentru proiectul:
”Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol - Bazin Maritim - Perimetrul II - Etapa I, în perioada 2019-2023”

Publicat : 19.06.2021
Vizualizare
Document
Semnarea Contractului de Finantare pentru proiectul:
”Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I - Zona Libera, în perioada 2019-2023”.

Publicat : 17.11.2020

Vizualizare
Document

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare , respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  
“MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, Perimetrul I – Zona Libera”

Publicat: 20.02.2020

Vizualizare Document

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare , respectiv CONTINUAREA PROCEDURII PRIVIND EMITEREA APROBĂRII DE DEZVOLTARE, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, Cap Mol –Bazin Maritim

Publicat: 20.02.2020

Vizualizare Document

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL
"MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL BAZIN MARITIM"

Publicat: 01.02.2020
Vizualizare Document

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL
"MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I ZONA LIBERĂ"

Publicat: 01.02.2020
Vizulizare DocumentAN U N Ț

     Pentru inceperea procedurii de consultare publica in vederea stabilirii formei finale a urmatoarelor contracte cadru:

-Prestari servicii portuare Tulcea
-Inchiriere sezoniera imobile
-Inchiriere imobile pe durata de pana la 5(cinci) ani
-Inchiriere nave
-Concesionare imobile aflate in administrare
-Inchiriere acvatoriu pentru stationare ambarcatiuni de agrement
-Prestari servicii la beneficiar

     Orice persoana fizica/juridica poate trimite sugestii, opinii, critici etc., la adresa de e-mail: office@azlsulina.ro.
     Perioada dezbaterii este 90 zile incepand din data de 21.06.2019.
     In zilele de 21.07.2019, 20.08.2019 si 19.09.2019, respectiv la 30, 60, 91 de zile de la data publicarii pe site a prezentului anunt, R.A. Administratia Zonei Libere Sulina va organiza ședințe de negociere cu operatorii portuari, asociațiile profesionale și orice altă persoană interesată pentru stabilirea formelor finale ale.contractelor cadru.


 - CONTRACTE SUPUSE DEZBATERII PUBLICE -

CONTRACT CONCESIUNE CADRU Vizualizare Document
CONTRACT DE INCHIRIERE IMOBILE CADRU Vizualizare Document
CONTRACT DE INCHIRIERE NAVE CADRU Vizualizare Document
CONTRACT DE INCHIRIERE SEZONIERA CADRU Vizualizare Document
CONTRACT INCHIRIERE ACVATORIU PTR STATIONARE AMBARCATIUNI CADRU Vizualizare Document
CONTRACT PRESTARI SERVICII LA BENEFICIAR Vizualizare Document
CONTRACT PRESTĂRI SERVICII PORTUARE TULCEA CADRU Vizualizare DocumentPUBLICAT: 21.06.2019PROCEDURA LICITAȚIEI DE CONCESIUNE

  

    Administraţia Zonei Libere publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, precum şi într-un jurnal internaţional de largă circulaţie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei de concesionare, datele cu privire la obiectul concesiunii, data, ora şi locul desfăşurării, precum şi termenul limită de depunere a cererilor de participare.

    În termen de 21 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, solicitanţii vor depune la sediul Administraţiei Zonei Libere cererile de participare, care vor cuprinde numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, obiectul concesiunii, activităţile pe care doreşte să le desfăşoare şi durata concesionării.

    Cererile de participare sunt analizate de către directorul general al  Administraţiei Zonei Libere în termen de 2 zile lucrătoare de la ultima zi de primire.

    În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data comunicării admiterii cererii, Administraţia Zonei Libere va pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, documentaţia de licitaţie.

    Cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data organizării licitaţiei, candidaţii vor depune ofertele tehnice, în plic sigilat, la sediul Administraţiei Zonei Libere.

Oferta financiară se prezintă comisiei de evaluare de către fiecare ofertant în plic sigilat, în ziua şi la ora stabilită pentru licitaţie.

    Comisia de licitaţie va analiza ofertele depuse şi va desemna câştigătorul/câştigătorii licitaţiei de concesionare. În cazul în care nu există contestaţii, se poate trece la negocierea şi semnarea contractelor de concesiune.                  

    Licitaţia de închiriere

    Etapele pentru participarea la licitaţie de închiriere sunt:

    publicarea de către R.A. Administraţia Zonei Libere a unui anunţ în presa internă cu privire la organizarea licitaţiei de închiriere;

     completarea şi depunerea (fax) cererii de participare la licitaţie de către societatea participantă;

     pregătirea documentelor (copii) necesare participării la licitaţie de către societatea participantă:

    - statut şi acte adiţionale la zi;

    - certificat înmatriculare;

    - ultimul bilanţ;

    - cont IBAN;

    - împuternicire pentru persoana care participă la licitaţie.

     achitarea taxelor pentru participarea la licitaţie;

     pregătirea documentaţiei de participare la licitaţie (caiet de sarcini) de către R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina;

     depunerea documentaţiei pregătite la RA Administraţia Zonei Libere Sulina;

     participarea la licitaţie;

     semnarea contractului.Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
NICUŞOR CONDRAT

    AZL SULINA 2018                                                                                                                                                                                                     office@azlsulina.ro